Livet är enklare för den som frågar
Jag söker råd om
 • Framsida
 •  
 • Advokat
 • Coach/medmänniska
 • Data och Internet
 • Dataspelsmissbruk
 • Ekonomi
 • Hälsa & Skönhet
 • Jobb och karriär
 • Psykologi
 • Sex och Samliv
 • Tarot och Astrologi
 •  
 • Bli rådgivare
 • Få råd
 • FAQ
 • Om oss
 • Logga in
 • Utvecklad av 
   
  Brukerbetingelser

   

  ANVÄNDARBESTÄMMELSER

   
  1. Tjänsterna.
  Via hemsidan Experthjalp.se och telefonnummer 0770 252008 erbjuds kontakt med rådgivare inom olika fackområden. Hemsida och telefonlösning ägs och drivs av PregoNor AB.
   
  2. Hemsidan
  Innehållet på våra hemsidor är ett led i marknadsföringen av rådgivare. Information som återfinnes på hemsidan får inte uppfattas som rådgivning.

  3. Rådgivarna.
  Alla rådgivare som annonserar på hemsidan är självständiga. Ingen av rådgivarna är anställda hos PregoNor AB. Varje rådgivare är själv ansvarig för de råd som ges eller inte ges. Ett telefonsamtal avbryts vanligtvis om du har behov av ytterligare hjälp. Inte alla frågor är lämpliga för svar via telefon eller elektronisk kommunikation. 

   
  Hemsidan gör det möjligt för dig att komma i kontakt med rådgivarna inom ett antal fackområden. Det preciseras uttryckligen att PregoNor AB inte är ansvarig för kvaliteten av eventuella råd och vägledning som ges via rådgivarna som är knutna till Experthjälp, men vi vill gärna veta om du är missnöjd med tjänsten. Vare sig ledningen, chef, medarbetare eller PregoNor AB kan inte ställas till direkt eller indirekt ansvar för någon form av nackdel, förlust, skada, Åkomma eller men som direkt eller indirekt kan vara en konsekvens av bruk eller missbruk av information som har givits av rådgivare som är knutna till hemsidan. Svaren du får ger endast allmän information baserat på frågan som du har ställt. Inom hälsokategorierna är svar varken förebyggande, diagnostiska, behandlande, hälsobevarande eller rehabiliterande. Svaret du får får aldrig användas som utgångspunkt för att ställa diagnoser eller avgöra val av behandling.

   
  PregoNor AB vill understryka att vid misstanke om hälsoproblem ska alltid läkare kontaktas. När liv och hälsa står på spel ska du ringa medicinsk akuthjälp. Vid annat behov av läkarhjälp ska du kontakta distriktsläkaren eller jourläkaren i det område där du befinner dig.

  4. Fråga via elektronisk post.
  Fråga till rådgivarna kommer att besvaras genom ett låst system där rådgivaren inte får veta vem du är. Dina personuppgifter kommer endast att tas för att skicka faktura till rätt adressat. Innan enskilda kategorier kommer du att ombedas att ge detaljerade tilläggsupplysningar, detta för att rådgivaren lättare ska kunna ge dig ett precist svar på din fråga. Priset per e-post varierar och det anges vid den enskilde rådgivarens kompetensprofil. 

   
  5. Fråga via telefon.
  Du ringer numret och knappar in rådgivarekoden till din valda rådgivare. Experthjälp-nummeret har en pris på SEK 22,90,- per minut. Taxeringen startar från dess att du får svar från en rådgivare. Vi tillvaratar också din anonymitet när du ställer frågor per telefon, rådgivaren kan inte se vilket nummer du ringer från.

   
  6. Pris.
  Telefon har ett fast pris på kr 22,90 inklusive moms per minut (fakturakostnad på kr 45 och startavgift kr 39 per faktura). Vanlig telefontaxa tilkommer. Prisnivån för frågor via elektronisk post varierar mellan de olika rådgivarna som använder den här tjänsten. Upplysningar om pris anges vid den enskilde rådgivarens informationsruta.


  7. Kvalitetskontroll.
  PregoNor AB kommer att genomföra fortlöpande kvalitetskontroller av vägledning som ges av rådgivarna som annonserar på hemsidan. Det innebär inte att PregoNor AB är ansvarig för kvaliteten av rådgivarnas kommunikation med slutanvändare, utan att rådgivarna som inte lever upp till företagets kvalitet kommer att bli utestängda.

   
  8. Personuppgifter.
  Alla som ställer frågor får vara anonyma. Undantaget från det är alla hänvisningar till advokater. För att upprätthålla anonymitet får du inte ta med namn, adress, e-postadress eller andra upplysningar som kan röja din identitet när du formulerar frågan. PregoNor AB kommer att förvara och behandla dina uppgifter som konfidentiella som t ex uppgifter om betalningsinformaiton. Rådgivarna kommer inte heller att få ge information som registreras vid betalning. För att värna om din personliga integritet skickas inget svar eller andra upplysningar till dig via elektronisk post.

   
  Registrering av namn och adress i förbindelse med direkta svar från våra rådgivare via elektronisk post sker endast så att tjänsten ska kunna faktureres. De här uppgifterna kommer att bli ogiltiga efter begäran från dig när du inte längre har behov av tjänsten.

   
  Vid användning av telefon för att ta emot råd kommer rådgivaren aldrig att se ditt nummer eller varifrån du ringer. Ditt samtal går via vårt telefonsystem och kommer att kopplas till aktuell rådgivare utan att några personuppgifter kommer att avslöjas.

   
  Där du frivilligt uppger namn och adress till personer eller firmor som önskar att sälja dig något via den här hemsidan sker det helt och hållet på ditt eget ansvar.

   
  9 Betalning.
  Vid användning av Experthjälp per telefon kommer samtalsminutrarna att registreras och skickas över till vår faktureringspartner Gothia Financial Group AB. Du kommer att ta emot en fakutra med posten inom en vecka efter att du har genomfört ditt samtal. Betalingsfrist är satt till 10 dagar.

   
  Vid användning av Experthjälp per elektronisk post kommer betalning att utföras med bruk av kreditkort (Visa/MasterCard). Vår partner på betalingslösningar är DIBS AS. Betalingstransaktionen hanteras i sin helhet av betalningsföretaget. Teknisk utförs detta genom att du skickas vidare från Experthjälps hemsida till betalningsföretagets hemsida, där själva betalningstransaktionen har stöd på en säker server. Den enda informationen som kommer att gå mellan Eksperthjelp betalningsföretaget är en bekräftelse på om betalningstransaktionen har genomförts eller inte. Utöver det har inte Experthjälp tillgång till information om betalningstransaktionen.

   
  Betalningsföretaget har inte tillgång till uppgifter när du formulerar frågan till Experthjälp. Informationen som angår din betalningstransaktion och din kommunikation med Experthjälps rådgivare er alltså helt avskiljt. Uppgifter som du ger i din fråga kan inte spåras tillbaka till dig.

   
  10 Fördröjningar och uteblivna svar.
  Experthjälp har som mål att leverera svar till avtalad tid vid alla tillfällen. Om det ändå förekomer av någon anledning att svar dröjer eller uteblir har du rätt att få tillbaka det belopp du har betalat. Ersättning utöver det kommer inte att ges, och PregoNor AB påtar sig inte något ansvar för nackdelar, förlust eller skada som direkt eller indirekt kan ha samband med ett fördröjt, uteblivet eller felaktigt svar. Klagomål eller anmälan av ett uteblivet svar kan göras här. 

   
  11 Klagomål
  Då du är av den uppfattningen att svaret du får inte är tillfredsställande eller att svaret strider mot lagstiftning, föreskrifter, avtal eller etiska riktlinjer, ber vi dig ta kontakt med Experthjälp via det elektroniska klagomålsformuläret som ligger här.

   
  12 Tvistlösning .
  Alla tvister som rör PregoNor AB gäller under gällande lagar och regler i Sverige. Då förhandlingar inte löser tvisten löses de vid ordinarie domstolsbehandling.
   
   
  Ring nu
  0770252008
  Tjänsten kostar 22.90 p/m

  Vill du bli rådgivare?
  Experthjälp behöver självständiga rådgivare.
  Läs mer

   

   

  Har du Comviq eller TELE2 abonnemang?

  Med Comviq eller TELE2 abonnemang (även kontant) måste du ringa
  0939-3040151
  för att använda vår tjänst. 

   

   

  Marieholmsgatan 10C, 41502 Gøteborg | post@experthjalp.se | Villkor | Pregonor (C) 2015